İSKİT/SAKA ARKEOLOJİSİ -4

 

Zamanın Sovyetler Birliği'nde 1980 yılında yapılan bir Türkoloji Kongresinde ünlü Türkolog Zekiyev, Hun dönemine (M.Ö.220) kadar Türklerin İskitler, Sarmatlar, Kulanlar ve diğerlerinin dillerinin Persologlar tarafından incelendiğini ve bu toplulukların peşinen nasıl oluyor da Pers dilli topluluklar olduğunun kabul edildiğini sorgulamıştı. Günümüzde Türk dilli oldukları kabul edilen ancak İmparatorluk Bilimler Akademisi İlmi Tezkereleri' nde yer alan şekliyle Türklerin etnogenezisi hakkında 'Türk Halkları hiçbir zaman dünya tarihinde yer alamayacaktır' şeklindeki tarafgir yaklaşımı bugünlerde bazı arkeologların Orta Asya'da yaptıkları kurgan kazıları ile ilmi olarak yok edilmek üzere ve Türk Tarihi'nin tarih öncesi durumunu Neolitik Çağ lara kadar uzatacak yeni yeni sayfalar açılmakta...

 

Türk Topluluklarının bir kolu olarak batılıların istediklerini alıp istemediklerini ise inkar edercesine zaman zaman görmezden geldikleri Herodot Tarihi' nde (m.ö. 430-420) yazıldığı gibi bir Orta Asya Topluluğu olan İskitler hakkındaki Skyth'lardan (İskitler) en fazla MELPOMENE bölümünde bahsedilir. Med egemenliğine son verdikleri için Pers Kralı Dareios, Skyth'lara karşı sefer açar. Gobineau bu seferin öç almak için değil esas hedefin Trakya halklarına karşı olduğunu ileri sürer. Skyth'lar yenilip kendi ülkelerine dönmeye başladıklarında kadınlarının köleleri ile ilişki kurduklarını görürler. Bunun üzerine kendi köleleri ile savaşırken içlerinden birisinin köleleri öldürmeleri halinde yarın işlerini yapacak kimsenin kalmayacağı şeklinde uyarısı ile ellerini kırbaçlarını alarak kölelere efendileri olduklarını göstermişler ve bu şekilde ülkelerine geriye dönebilmişlerdi. Sonuç olarak Dareios bir ordu toplayarak Skyth' ların üzerine saldırmayı planladı. Skyth'ların ülkesi Bugünkü Borysthenes (Dinyeper) Irmağının bulunduğu coğrafyada olduğunu Heredot'tun yazdıklarında anlayabiliyoruz. Herodot İskitleri, içkileri olan sütü elde etmek için genişleyen damarlardan sütün memeden akmasını sağladıktan sonra akan sütün bu kör köleler tarafından bir yayık ile çalkaladıktan sonra üstte kalan sütün içilmesinin hoş olduğunu söyler.

 

Buradan çıkardığımız sonuç İskitlerin, kısrak sütü içmeleri ve bu geleneğin en fazla Orta Asya kökenli topluluklarda olmasından dolayı anayurt kökenlerinin bu coğrafyaya dayanıyor olmasıdır...

 

ARKEOTEKNO