TÜRKÇE YAZILAN TÜRK KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİ

Türkçe ile düşünce oluşturulamayacağı savlarına karşı yazılan 'düşünce' oluşturulmasına yönelik Türk Kültürü örnekleri:

Türkçe ile 'düşünce' oluşturulamayacağını söylemek;

Köl Tigin Yazıtı (731), Bilge Kağan Yazıtı (735), Bilge Tonyukuk Yazıtı (732) olarak bilinen ORHUN yazıtlarını, Karabalsagun yazıtlarını,

Bugut Yazıtı, Çoyr Yazıtı, Köl İl Çor Yazıtı, Hoyd-Tamir Yazıtları, Taryat Yazıtı, Moyun Çor Yazıtı, Açit Nuur Yazıtı, Hatuu Us Yazıtı gibi Bengü eserlerini, Uyvg-Tarlık, -Uyug-Arhan yazıtı, Uyug-Turan yazıtı, Ulu-kem Ottok taş yazıtı, Ulu-Kem Kulikem, Ulu-kem yazıtı, Barlık yazıtları, Begre yazıtı, Kemçik, Cirgak yazıtı, Kemçik, Kaya başı yazıtı, Minusinsk müzesindeki yazıt, Altın köl yazıtları, Çakul yazıtları, Açura yazıtları, Aybat yazıtları, Oya yazıtları, Oznaçennaya yazıtı, Tuba yazıtları, Taşeba yazıtı, Elegeş yazıtı, Ak-yüs yazıtı, Kara-yüs yazıtı,

Ulu-Kem Karasu yazıtı olarak bilinen YENİSEY ve TALAS yazıtlarını,

IRK BİTİG’İ, İTİL BULGAR yazıtlarını,

KURGANLARI, DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK, KUTADGU BİLİG,

MANAS destanını,

YUNUS EMRE’yi,

HACI BEKTAŞ-İ VELİ'yi,

DEDE KORKUT’u ve

Türkçe ile İslam dinini anlatan HOCA AHMET YESEVİ’yi

anlamamak ve inkâr etmek anlamına gelir.

ARKEOTEKNO