ÇANAKKALE’NİN SEYYAR TOPLARI

Osmanlı Ordusu Doğu sınırına yığınak yapmıştı.

Osmanlı III. Ordusu 22 Aralık 1914 ve 6 Ocak 1915 arasında Sarıkamış Dağlarındaydı. 

Tarih 6 Ocak 1915 idi.

Sarıkamış Harekâtı daha yeni bitmişti.

Bu Harekât İstanbul’da, önceleri Anadolu’da bir şeyler olduğu şeklinde biliniyordu.

Enver Paşa, Sofya’dan İstanbul’a gelen Mustafa Kemal’e ‘çarpıştık…o kadar’ der.

Halbûki Osmanlı III. Ordusu neredeyse tamamen yok olmuştu.

Tannenberg Savaşı (Ağustos 1914)  galibi Almanlar, doğuda Rus Ordusunu bu sayede meşgul edebilmişti.

Bundan önce de Balkan Savaşları (1912-1913) yorgunu idi Osmanlı askeri,

Padişah Sultan Reşat, Balkanların öcünü almak istiyordu.

İngilizler ise Osmanlı’daki Alman nüfuzunu denizde kırmak istiyordu.

İki tane Alman kruvazörü Karadeniz’e girmişti.

Enver Paşa bu durumu ‘Müjde, bugün bir oğlumuz oldu’ haberi ile duyurdu.

Oğullarımız (!) Rusya’nın Karadeniz limanlarını topa tuttular.

Geriye döndüler.

Ancak gemilerin acilen Osmanlı karasularından çıkması isteniyordu.

Seksen milyon marka satın alındığı duyuruldu tüm dünyaya gemilerin,

Adları Yavuz ve Midilli oldu gemilerin,

İtilaf devletleri donanmasını Çanakkale açıklarına yığmıştı.

Anadolu’da da Balkan faciasına benzer savaşlar isteniyordu.

Önce Trablusgarp (1911) sonra Balkanlar, sonrasında Sarıkamış ve nihayet Çanakkale,

Seferberlik ilan edilmişti Osmanlı’da,

Anadolu’nun oğulları akın akın gittiler Çanakkale’ye,

İngiliz gemileri yavaş yavaş Çanakkale önlerine gelmişlerdi, sonrasında diğerleri,

Önde İngiliz Triumph, sonrasında Agamemnon, Lord Nelson, Queen Elisabeth, Inflexible ve Prince George zırhlıları,

Sonrasında Fransız Suffren, Bouvet, Gaulois ve Charlemagne zırhlıları,

Çanakkkale Boğazı’nın içlerine doğru girmişlerdi.  

Tabyalar ile gemiler arasında şiddetli top atışları,

İngiliz gemileri isabet almıştı tabyaların top atışından,

Bouvet batmıştı, Inflexible isabet almış, sonradan yardıma gelen Irresistible adlı gemi de batmıştı.

Gemiler geriye çekiliyorlardı,

Çanakkale tabyalarında birbirleri arasında yol bulunan bataryalarda seyyar toplar bulunuyordu.

Bu bataryalardaki seyyar toplar zaman zaman gemilerin durumuna göre hızla yer değiştirebiliyor,

Bazıları ise gemilerin top ateşinden kurtulmak ve aldatmak için sadece duman çıkaran boş barut dumanı çıkarıyorlardı.   

Osmanlı kıyı tabyalarındaki tabyalar arasında gezdirilen seyyar toplar gemilere galip gelmişti.

Sonuç olarak,

İngilizler 61 subay ve er ve Fransızlar ise Bouvet zırhlısında 600 askerini kaybetmişti.

Denizden geçemeyecekleri anlaşılan İtilaf devletleri,

Karada muharebe yapmadan Çanakkale’yi geçemeyeceklerini anlamışlardı.

Tarih 18 Mart 1915 idi.

ARKEOTEKNO

[1] https://www.trthaber.com/foto-galeri/genelkurmay-arsivlerinden-az-bilinen-canakkale-fotograflari/18240.html