JÜPİTER Mİ? ERENTÜZ MÜ?

Tam da bugün astrologların gökyüzündeki yıldızların dizilişinin en mükemmel olduğuna dair ‘iyi haberler’ alınacak tavsiyelerine uyarak ‘müjde’ kelimesinin nereden geldiğini düşünürken bunun Farscada 'müjd' kelimesinin karşılığı olan Jüpiter gezegeninden esinlenilerek Türkçemize geçtiğine dair ulvi düşünceler ile haşır neşir olmuşken, Türkçe olarak bilinen ve sanılan ‘muştu’ kelimesinin de Farscadan Türkçeye Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) ‘mujda bériştiler, buştulaştılar’ şeklinde bir cümle ile dilimize geçmiş olduğu görülüyor.

Demek ki kökenleri Avestaya kadar uzanan ve Avestada iyi haberin karşılığı olan Jüpiter anlamına gelen ‘mijda’ kelimesinin serüveni bizim dilimizde bir zamanların Yeşilçam filmlerinde de repliklere konu olacak şekilde ‘sana iyi bir muştum var yiğit Altar’ın oğlu Tarkan’ diyerek ‘buştu, muştu’ olarak kullanılan ‘iyi haber’ sevindiren haberin karşılığı olarak öz Türkçe kelime olarak ‘sava’ kelimesinin neden kullanılmamış olduğunu ‘muştu’ kelimesinin ise 13. yüzyıldan itibaren Türkçeye girmiş olduğunu anladım. Hayırlı, uğurlu haber getiren kişi olarak kullanılan ‘beşaret’ kelimesinin de ‘muştu’ kelimelerinin öz Türkçe ‘sava’ kelimesi yerine kullanılıyor olması bir yana en büyük gezegen Jüpiter’in Roma’nın en önemli gördüğü bir gezegen olması ile NASA'ya göre, C/2022 E3 (ZTF) olarak adlandırılan buzlu gök cisminin bugün (2 Şubat 2023) tarihinde 50 bin yıl sonra dünyaya en yakın olacak şekilde 1 ay süre ile Dünyadan çıplak göz ile görülebilmesinden esinlenilerek görülebiliyor olmasına paralel olacak şekilde astrologlar tarafından yapılan iyimser tahminlerin yanında bu 'müjde' kelimesinin tam Türkçedeki karşılığının ‘sav’ kelimesi olduğu ve buradan üretilme ‘savcı’ gibi kelimelerin başını çektiği ‘savgat, savrın’ gibi kelimelerin öz Türkçe olarak ‘iyi haber’ karşılığı olarak kullanılmasına bir engel olmamasına rağmen ‘müjde’ kelimesini kullanarak öz Türkçe olan Bargasuvadi, Erentüz, Erentir, Uara kuş yulduz, Oñay, Tai-sui, Urmızt, Yıkaç yerine 'mujd' kökeninden gelen 'müşteri' olarak da adlandırılan Jüpiter gezegeninden ‘müjde’ beklemenin bir âlemi var mı yok mu? diye şu ünlü Türkçe karşıtlarına sormak isterim.

ARKEOTEKNO