GÜMÜŞHANE’NİN EDİRE KÖYÜNDEN ADRIA’YA (İTALYA) ETRÜSK EFSANELERİ

Gümüşhane merkez ilçeye bağlı günümüzde adı Dörtkonak olan Edire ya da Edre adı, etimolojik olarak Anadolu'nun yerli halkı olan Luvi/ Pelasg/ Etrüsk dilinde ‘erkek’ anlamına gelen ve ‘Atra’ kelimesinden evrilerek Edre/Edire kelimesinin kökeni de tıpkı Gümüşhane Torul ilçesinin diğer adı ‘adra, atra’dan evrilme Ardasa kelimesinin anlamında olduğu gibi aynı zamanda ‘su geçidi ‘anlamına geliyor olması bu kelimenin binlerce yıl süren etimolojik serüveninin halen devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır.

Bölgenin bir adı olarak Torul ya da Anadolu’nun yerli halkı Luvi’lerin dilinden gelen günümüzde Torul ilçesinin merkezi olan Ardasa adının ‘su geçidi’ olarak anlamlandırılması, bir kültür vadisi içinde asırlardır akmakta olan Harşit Çayı’nın Torul ilçesinden geçerken coğrafik olarak hemen karşısına çıkan Zigana Dağı’nı adeta selamlayarak akışına devam ederek Kürtün ilçesinden itibaren denizden 500 metre yükseltiye (rakım) kadar inerek Tirebolu’dan Karadeniz ile vuslata ermesi, Kapadokya dilinde Dorila/ Drila (Dor (u) ila = Kapı (ila=geçit)) [B.Umar] olarak söylenen bölgenin adının Torul, merkezinin adının ise Ardasa olarak adlandırılmasına vesile olduğu anlaşılıyor.