KNİDOS'UN MAHCUP BAKIŞLI ASLAN HEYKELİ ŞİMDİ NEREDE?

 

Hititlerin ardılı Luvililerden sonra ortaya çıkan Anadolu dillerinde anlamı ‘en uçtaki ülke olan Karyalıların önemli kenti Knidos...

Çift kentli Knidos, Afrodit heykeli ile ünlü kent, Rodos'un kutsal kenti Knidos, kekiklere, dağ nanelerine, ada çayına, bademlere, ismi bilinmedik daha nice otlara sahip Knidos, dikenlere, isimsiz böceklere, adı Datça olan zeytin ağaçlarına sahip Knidos Anadolu'nun yerli halkı olan Karyalıların (en uç ülke) kenti, Homeros'un İlyada destanında Karyalılar’ı Anadolu’nun yerli halkı olarak anar ve Troyalılar’la birlikte Anadolu’yu Yunanlar'a karşı savunan kent, teraslar kenti Knidos, Anadolu' nun bir kısrak başı gibi Akdeniz'e uzandığı kent, Dünyanın ilk farmakoloji merkezi, Mısır' dan ve Kuzey Ege'den esen rüzgarlarının birleştiği kent Knidos, Menteşeoğullarının Datçası, Arkeolog Charles Newton 'un Bodrum'daki Mausoleum ile birlikte talan ettiği Datça, Mavide uyuyan kent Datça... Antik çağlardan bu yana bilinen güneydeki Mısır'dan gelen rüzgarlar ile kuzeyden inen rüzgarların birleştiği burun Knidos...  

 

Arkeolojide taşlara çizilen tasvirleri ile aslan bulunduğu toplumun yaşamı ve sosyal yapısını ifade eder.

Aslan Friglerde bacakları bir antilop bacağı gibi zarif çizilmiş, Asur'da açtığı çenelerinden dişlerini gösteren ve yeleleri kabarık şekilde çizilmiş saldırgan yapılı, Babil'de atletik  hareketli ve yeleli, Hitit'te dişlerini ve dilini gösterir ancak yine de saygın betimlenirdi. Tarihi başlatan topluluk olan Sümerler’de ise aslanın kedi değil köpek soyundan geldiğine inanılırdı. Anıtkabir’in Hititli görünüşleriyle  24 aslan, bütün Oğuz boylarını temsil eder.

Bütün bu aslan tasvirleri izleyene kendini bu atributlarının (vasıflarının) yansıttığı ifade kadar bu figürlere bakan kişinin aslanı nasıl görmek istediği ile de ilintili bir ikonografik çözülmeyi sunar izleyenlere…Sanki aslan vücutlu insan başlı sfenks mitolojisinde sorduğu bilmeceleri bilmedikleri için onları yiyen sfenksi yenen lanetli Oidipus ‘un Thebai kralı olmasındaki esrar gibi…Ya da başarması gereken 12 işinden bir tanesi olan Sfenks’in kardeşi Nemea aslanını yenen Herakles’in öldürdüğü aslanın derisini aslanın kendi pençeleri ile yüzdükten sonra diğer işlerini deriyi post olarak kullanarak başarmasındaki sır gibi ……

Aslan olmadan mitoloji, mitoloji olmadan aslan anlatılamaz.