YİRMİ İKİ- İKİ- İKİ BİN YİRMİ İKİ

Nümerolojik olarak '2' rakamı pozitif düşünce modlu olarak kişisel sınırların belirlendiği ve kendini başkaları ile aynı veya eşit hissetmesini sağlayan bir rakamdır. [D. Millman] '2' rakamının negatif düşünce modu karşılığı ise kişinin önce karşısındakine yardım ederek büyük bir psikolojik bunaltı ile geriye çekilmesi olarak ifade edilir.
 
Batı toplumlarına doğu toplumlarından geçen ve uzun yıllardan sonra kabul edilen sıfır ile ilgili olarak; Pisagor, Aristo ve Ptolemaios evreninde sıfırın olmadığı ancak 1997 yılında USS Yorktown gemisinin bilgisayar programlarının satırlarında sıfıra bölünme unutulduğu için 80.000 beygir gücü bir anda düşerek (hiç olan) geminin motorlarının kilitlenerek kıyıya çekilmesine neden olan önemsiz olduğu düşünülen '0' 'sıfır', kişinin kendisini bilmesi, kuvvet ve enerjisi ile farkındalığının başkalarının hizmetinde olduğunu gösterir. Bilgisayar programında sıfıra bölmenin sonsuzluk gibi büyük bir veriye sahip olacağını unutan bilgisayar programcıları yüzünden geminin motorları stop ederek kıyıya çakilmişti. Sıfırın ne kadar önemli olduğu bu örnek ile gösterilirken, sıfırın negatif etkisi kişide aşırı duyarlı ve sinirli olunması, inatçılığa delalet eder. Sayı olarak önemsizliğine delalet eden bir anlamı ise ‘sıfır ekmek almadım' yerine nedense aynı anlama gelen ‘hiç ekmek almadım’ denilerek sıfır es geçilir.
 
 
Bütün bu parapsikolojik değerlendirmelere karşın iki sayısı, iyi ve kötü, güzel ve çirkin, hayır ve şer gibi yaşamdaki dualiteyi temsil ederken, evrenin ‘sıfır’ ya da ‘hiç’ bir uzay boşluğunda maddenin içindeki atomların ve elektronların bir boşluk içinde dönmesi gibi insan yaşamının olmazsa olmazı ‘0’ rakamını temsil eder. Her iki rakam yan yana gelirse yani ‘20’, Orhun anıtlarında 20 yaş kutsal olarak bir deyim olan ‘Idı-kut’ olarak tanımlanır. İdi-kut , Türklerde 'kutlu, saadetli' anlamına gelir.
 
Bütün bu açıklamalar bize '2' sayısının 'birlikteliği' yanına gelen '0' ise hiçliğin aksine 'her şey' anlamına gelerek oluşan 20 sayısının 'birlikte ve her şey' anlamına gelen numerolojik yaklaşımı anlatır.
 
ARKEOTEKNO
 
[1] https://medium.com/dataseries/when-smart-ships-divide-by-zer0-uss-yorktown-4e53837f75b2