İNSAN BEYNİNİN SİMÜLASYONU MÜMKÜN MÜ?

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Y. Mühendis

Beyinde bulunan elektrokimyasal bileşiklerin salgılanması ile oluşan 50 milisaniyelik sinaps hareketi ile başlayan nöronlar arasındaki iletişim bizim geçmişe dönük hatırlama fonksiyonlarımızı tetikler.

Her bir milisaniyede oluşan bu değişikliklere bağlı olarak bir nöronun saniyede 103 bağlantı yapabilmesine karşın beyindeki toplam 10 11 adet nöronun 1014 adet bağlantı yapabileceği ortaya konulmuştur.

Nöronlar arasındaki iletişimi sinapslar boyunca bir sinir hücresinden diğerine taşıyan kimyasal haberci olarak adlandırılan nörotransmitterlerin çalışması için temel besin gereksinimi B vitamini ile oluşan Adenozin Trifosfat (ATP) gereklidir. B1, B2, B3, B5, B6, B9 ve  B12 olarak bilinen B vitaminleri içinde cobalamin olarak bilinen ve her hücrede bulunarak suda çözünebilen B12 vitamini ATP üretimi için gerekli bir vitamindir. [1]  

ATP nin ADP (Adenosine Diphosphate) ye parçalanması ile insan vücudundaki kas kasılmasından düşünceye kadar oluşan eylemler gerçekleştirilir. ATP den bir fosfat koparılırsa ortaya çıkan enerji vücut hareketleri için de kullanılır. (ATP = ADP +P +7300 Kalori (enerji)

Kaynak: Ray Kurzweil ( The Singularity is Near)

Bütün bu işlemlerin bilgisayarlar ile yapılabilmesi için düşünen bir makine yapılması nasıl mümkün olacaktır? İnsan düşünce yapısının bilgisayarlar ile oluşturulması için beynin matematiği nasıl hesaplanacak? Bugün için bilgisayarların saniyede yapabildiği hesap sayısı kapasitesi yaklaşık 109  cps (calculation per second) değeri civarındadır. Eğer Moore yasasını dikkate alırsak ASIC olarak adlandırılan elektronik devre tasarımına bağlı olarak 2025 yılına bu değerin 1016 değerine ulaşması beklenmektedir.  Bu gelişim olumlu yönde sürerse insan beyin kapasitesi olan 10 Trilyon bit değerine karşılık gelen (1013) bit değerindeki bir bellek yukarıdaki grafiğe gore 2018 yılında yaklaşık 1000 ABD $ ına satın alınabilmektedir.

Grafiğe göre 2025 yılından itibaren ise simülasyon yapılarak bilgisayarların veri tabanlarına depolanacak duygu, farkındalığı bilme, bilinç veya his, dikkat, algılama ve tanıma gibi beyin fonksiyonları insan beynini yönetmek üzere geriye doğru yüklenebilecektir.(uploading).

Bu yapıldığı takdirde bütün beyin fonksiyonları önce bilgisayarlarda oluşturulacak daha sonra ise beyin programlama şeklinde insan beynine yüklenerek istenilen davranış modelleri oluşturulabilecektir.

ARKEOTEKNO 

[1] https://poweronpoweroff.com/blogs/ingredients/vitamin-b12-as-methylcobalamin

[2] https://tr.khanacademy.org/science/biology/energy-and-enzymes/atp-reaction-coupling/a/atp-and-reaction-coupling