HEREDOT MU? HERODOT MU? YOKSA HERODOTOS MU?

Kelimenin anlamlarının bilinmesi ile yazılışı arasındaki kesin ilişkinin bilinmesi tarihin babası olarak adlandırılan m.ö. 5 yüzyılda yaşamış olan Halikarnassos'lu (Bodrum) Herodot veya Herodotos’un yanlış olarak çoğu yazımda hatta akademik bildirilerde de gördüğümüz şekilde Heredot olarak yazılıyor olmasından anlaşılabilir.

Yunanca Ἡρόδοτος (Herodotos) adının Latince biçimi, tanrıça Hera’nın adının "verilmiş, verilmiş" anlamına gelen δοτός ( dotos ) ile birleşmesinden türetildiği biliniyor olsa da Kelime ‘Hero’ ve ‘dot’ olarak ayrıştırılırsa bire bir çeviri ile ‘Kahraman Nokta’, Hero ve dotos olarak ayrıştırılırsa ‘kahramanlık verilmiş’ anlamına gelir. 

Heredot yazım şeklinin ise ne anlama geldiği bazı akademik makalelerde dahi adın bu şekilde yazılıyor olması Yunan diline göre bir muamma olarak görülebilir. Kısaca Herodotos adının tanrıça Hera ile ilintili bir mitolojik bağlantı ile ‘verilmiş ya da adanmış’ anlamına gelen δοτός (dotos) kelimesinden evrilmiş olduğunu söyleyebiliriz. En sondaki –os eki ise Yunanca genç erkeklerin heykellerinin adlandırıldığı ‘kuros’ ve ‘ánthrōpos’ kelimesindeki gibi ‘eril bir kişilik’ ten bahsedildiğini gösterir. Bu durum Latincede Gaius Julius Sezar olarak –us ile biten isimlerdeki son eklerine benzer özellikler taşır.