BEYİN HAFIZASI VE SAĞ-SOL LOBLARIN İŞLEVSELLİĞİ

Basit bir soru olarak beyinde bulunan 100 milyar nöronun ne kadarlık miktarının bellek kapasitesine ayrılıp ayrılmaması ile ilgili soruya karşılık verilecek cevap, beynin simülasyonunun yapılıp yapılamayacağı ile ilgili olmalıdır.

Bunun cevabının tam karşılığı beynin depolama ya da bellek kapasitesi olarak bilgisayar terminolojisindeki karşılığının yaklaşık 1 milyon gigabyte değerine karşılık gelmesi olarak tanımlanır.  

Bu değer bize öğrenmede ve öğrenilenleri depolamak için 1 Milyon Gigabyte lık bir hafıza ya da bellek değerine sahip olmamız gerektiği sonucuna ulaştırır.     

Öğrenme sonucunda depolamaya yarayan bellek türleri Gagne Miller kuramı olarak belirlenen öğrenmenin temel kuralı içinde oldukça kapsamlı bir algoritma süreci içinde devam ederken beynimizdeki bellek (hafıza) türleri;

Duyusal (sensory),

Kısa Süreli, Uzun Süreli,

Epizodik (Aurosal),

Anlamsal (Semantik) ve

İşlemsel Bellek

olarak bilinir. Bu belleklerden hangisinin kullanıldığı ise kişinin kendine özgü öğrenmeyi beyinsel fonksiyonel olarak en üst seviyeye çıkarma yöntemi ile ilgilidir.

Şimdi bu bellek türlerini kısaca inceleyecek olursak; bilginin saklanma süresi 0.4-5 saniye içinde olan dikkat ve algımızı tanımlayan duyusal (sensory) bellek bilgileri eğer bu süre içinde kısa süreli belleğe gönderilemezse alınan bilgi unutulur. Beynimizdeki duyusal belleğin bu süre kısıtlaması bize 0.4-5 saniye içinde bilgilerin kısa süreli belleğe aktarılması gerektiğini ifade eder. Bu süre içinde bilginin kısa süreli belleğe aktarılamaması durumu ortaya çıkarsa bu husus dikkatini verememe bozukluğu olarak ADD ( Attention Deficit Order) adlandırılır ki söz konusu rahatsızlığın neden olduğu durum, görsel bir dilin ortaya çıkması olarak beynin mantıksal analitik düşünce bölümü olan düşüncenin oluştuğu sol yarım kürenin pasif, sağ yarım kürenin ise aktif hale gelmesini sağlayan bol kanallı televizyonlarda izlenen programlardaki görüntü bombardımanların neden olduğu söylenebilir. [J.Gleick]  

Gerçekten de günümüzde bilgi seviyesi düşük bazı ankormanların yönettiği bir o kadar da katılımcılar tarafından sınırlanmış ancak çoğu da mantığa dayalı olmayan tarafgir fikirlerini beyan ettikleri açık oturumlarda sorduğu sorular ve alınan cevaplar ile nöronlar arasında bir yol olarak kurulan verimsiz ve sağlıksız sinapsların ya da kurulamayan yollar olarak sinapsızlığın oluşturduğu hasarlı birey beyinlerinden oluşan bir toplumun ortaya çıkıyor olması sorunların doğru tespit edilerek analizlerinin yapılamamasını ortaya çıkarıyor. Bol kanallı medyada bilgi mahsunu sadece görselliğe dayalı eğlence programlarının beyinlerin hep sağ küresini aktif tutarak mantıklı düşünce tarzını oluşturan beynin sol yarım küresini pasif hale getirmesi ile beynin gerçek işlevselliğini yok ettiğine dair deneysel sonuçlar, bilimsel olarak ortaya konulmuş ve kanıtlanmıştır. [James Gleick]

Purkinje hücrelerinin yaklaşık 200.000 sinaptik yol üzerinden bilgi alıp verdiği biyolojik olarak ispatlanmışken sinapsızlığı ya da en doğru deyimle güçsüz sinaps yollarını ortaya çıkaran bu sol beyin yarım kürenin pasif hale getirilmesini sağlayan sadece görselliğe dayalı programlar, kişilerin toplumsal yapı içerisinde bir sorun karşısında analiz yapmasını sağlayacak her türlü gelişimin önünü tıkayacak sol beyin akitvitesini kısıtlayan görsel bir dil ile konuşulmasını sağlayan beyhude yaklaşımlar olarak görülür.