ROMALI MİMAR VITRUVIUS'DAN M.S. 1. YÜZYILDA ZEMİN DERSLERİ

Jeolojinin önemli bir dalı PALEOSİSMOLOJİ yeraltındaki diri (aktif) fayların geçmişini inceliyor.

Antik çağlarda da sadece zeminlerin iyileştirilmesinin yetmediği alanlarda inşa edilen konutlar, bu fayların (kırıkların) oluşturabileceği deprem alanlarının ancak uzağında kurulması ile gerçekleşiyor.

Paleosismoloji aktif ya da diri fayların geçmişe yönelik oluşturduğu hareketlerin anlaşılmasına yarayan bir bilim dalı. Romalı mimar Vitruvius kent arazilerinin seçilmesi sırasında çok sağlıklı bir arazinin seçimini arazinin yüksek yerlerde seçilmesi ile bataklıklardan uzak yerlerde olmasını ikliminin ise ne fazla sıcak ne de fazla soğuk olan bir alan olmaması ve ılımlı bir iklim olmasını m.s. 1 yüzyılda önermişti.

Demek ki Anadolu’da hala diri fayların geçmişinin bilinmezliğine karşın m.s. 1 yüzyılda yani 100 yıllarında kent arazisinin seçiminin nasıl yapılacağı biliniyor.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında (UDSEP 2023) yazılan 'ülkemizdeki diri fayların yakın jeolojik geçmişindeki (10.000& yıl) deprem aktivitesinin araştırılarak gelecekteki deprem davranışlarının tahmini ve deprem tehlikesi değerlendirmelerinde gerekli parametrelerinin (yer, zaman, büyüklük, deprem dönüş/tekrarlanma periyodu, en büyük kırılma uzunluğu deprem büyüklüğü, yer değiştirme miktarı vb. fay parametreleri) ortaya konulması için yapılması gereken paleosismoloji çalışmalarının 'Vitruvius' ile değil daha önce yazmış olduğum Hitit Kralı III. Hattuşuli ile kendisi ile birlikte babasını tahtından eden yeğeni Urhi-Teşup ile Şamuha (Sivas-Yıldızeli-Kayalıpınar) kentinde yaptığı savaşta kentin sur duvarlarının aniden yıkılmasına yol açan Akkadcada 'titreşim' anlamına gelen 'depum' yani Anadolu tarihinde vuku bulan kayıtlı ilk 'deprem' ile başlatılması gerekiyor.

ARKEOTEKNO