DOĞU KARADENİZ GÜMÜŞHANE YAYLALARI

Öztürkçe 'yaz' kelimesinden evrilerek 'yay' kökünden üretilen 'yayla' veya 'yaylak-yaylag' kelimesi 'yazın geçirildiği' yer olarak dilimizde hala 'plato' kelimesinin karşılığı olarak kullanılır. Bu kelime Uygurca yaylak, Türkmence yayla, Özbekçe yäylàv, Başkırtça yäyläv, Kazakça jaylav, Kırgızca caylo, Tatarca cäyläv, Azerice yayla olarak kullanılır. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en ünlü yaylalarının bulunduğu Gümüşhane ilinin ünlü yaylalarında soğukların başlaması nedeniyle dönüşlerin başladığı bugünlerde bölgede bulunan Trabzon ve Giresun il obalarının da kullandıkları bu ünlü yaylalar bu yazıda anlatılmaktadır.  

ZİGANA YAYLASI

Gümüşhane–Trabzon yolunun 50. km. sinde bulunan Zigana Tüneli’ni geçtikten sonra 3,5 km. stabilize yolla ulaşılan Zigana Yaylası 2032 m. yüksekliktedir. Anlamı yerel lehçelerde 'geçit' anlamına gelen Zigana için hava yolunu tercih edenler Trabzon-Zigana arası 50 km. asfalt yolu, otobüsle gidebilirler. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Köyü yaylası, elektrik, içme suyu, 800 m. teleski kayak eğitimi tesisi ve telsiz-telefon haberleşme sistemine sahip olup, otel, lokanta, kır kahvesi, et lokantası, bakkal, kasap ve manav işletilmektedir.

KADIRGA YAYLASI

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Süme köyü sınırları içerisinde olan Doğu Karadeniz Bölgesindeki en önemli Oğuz-Çepni kültürünün beşiği olan “Kadırga Yaylası” merkez ilçeye 90 km. mesafedir. Yolunun son 40 km’lik kısmı stabilizedir. Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılında Trabzon'u fetih etmeye giderken namaz kıldığı rivayet edilen 556 yıllık açık hava camii namazgahı bu yayladadır. Yaylada elektrik, telefon hizmetlerinin yanında otel, lokanta, kır kahvesi, bakkal, manav gibi yeme, içme ve konaklama tesisleri, bulunmaktadır. Kadırga Yaylası’nda şenlikler her yıl temmuz ayının 3. cuma günü başlar (19 Temmuz) ve yaz mevsimi süresince her cuma günü tekrarlanır. Yayla görsel ve estetik kaynak değerler açısından oldukça popülerdir.

GÜVENDE YAYLASI

İsmini Güvenç Abdal'dan alan Güvende Yaylası, Gümüşhane ili şehir merkezine 57 kilometre uzaklıkta olan Kürtün ilçesinden 23 kilometre uzaklıktadır. Adını Horosan Erenlerinden Ahmet Yesevi bağlısı Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin Karadeniz Bölgesinin Türkmen diyarı yapmak amacıyla 13. yüzyılda Horosan'dan bu bölgeye gönderdiği Güvenç Abdal'dan aldığı bilinen Güvende Yaylası'nda düzenlenen ve geleneksel hale gelmiş olan yayla senlikleri, her sene aynı tarihte gerçekleşmektedir.

 

KAZIKBELİ YAYLASI

Yaklaşık 2500 metre rakımı; Giresun, Gümüşhane ve Trabzon illerinden gelen yaylacılarla, Gümüşhane ilinin en çok talep gören, turizm potansiyeli açısından elverişli olduğu gözlemlenen Kazıkbeli Yaylası, Gümüşhane İl merkezine 100 km uzaklıktadır. Hayvanlara daha fazla yem bulmak amacıyla ot kazıma geleneği olan 'Otçu Göçü' adı verilen şenlikler her yıl Temmuz Ayı'nın 3. haftası Cumartesi ve Pazar günleri organize edilmektedir. Kazıkbeli Yayla Şenlikleri, Gümüşhane ilinde düzenlenen yayla şenlikleri arasında yerel objelerin daha fazla kullanıldığı şenlik olarak ön plana çıkmaktadır.

 

ERİKBELİ YAYLASI

Kürtün Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Erikbeli Yaylası'nın 1500'lu yıllardan beri, konaklama yeri olarak kullanıldığı bilinir. Erikbeli Yaylası, Kadırga, Sazalanı, Çatma, Oğuz ve Ören gibi yaylalara gidişte bir mola yeri özelliğine sahip olup, tabiatla iç içe bir yayladır.Doğal cim sahalarıyla yazın cim kayağı, kisin uzun sürmesi ve kayak turizme elverişliliğiyle kar kayağı sporlarına elverişlidir. Bunun yanında dağcılık, doğa yürüyüşleri, atlı spor gibi aktivitelerin yapılmasına çok uygun olduğu için 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

TAŞKÖPRÜ YAYLASI

Taşköprü Yaylası ismini, yayladan geçmekte olan, doğu tarafında Erzurum Deresi, Karadeniz'e doğru Yanbolu Deresi üzerindeki kesme taşlardan yapılmış, Taşköprü'den almaktadır. Yöre halkından edinilen bilgilere göre, Fatih Sultan Mehmet, Trabzon seferine bu yolu kullanarak gittiği belirtilmektedir. Karaca mağarası, Krom antik kenti güzergahı kullanılarak Taşköprü yaylasına ulaşılabilir.

 

CAMİBOĞAZI YAYLASI

Camiboğazı Yaylası'na Gümüşhane il merkezinden Torul – Karaca mağarası yol istikameti takip edilerek Krom Vadisi'ne ulaşılır. Krom Vadisi'nden stabilize yol takip edilerek Gümüşhane merkezden 40 dakika sonra, yaylaya ulaşmak mümkündür.

Kaynak: 

[1] https://yigm.ktb.gov.tr/TR-10124/gumushane-yaylalari.html

[2] http://turizm.gumushane.edu.tr

ARKEOTEKNO