BEYİN VE ALZHEIMER İÇİN 40 HERTZ MUCİZESİ

Beynimizin ürettiği elektriksel sinyaller ile harici olarak bir uyarıcıdan gelen etki sonucunda üretilen alfa, beta ve gama sinyalleri omurilikte bulunan sitoplazmayı harekete geçirerek motor nöronlar yoluyla vücuttaki organ ve kaslarımızı kontrol ederiz.

Motor nöronlar aksonu yüzlerce kas lifini harekete geçirebilir. Bu etkileşme beynin 27 Hz-100 Hz arasındaki gama frekans bandında 40 Hertz civarında yoğunlaşmakta ve bu bandın 0-150 ms arasındaki sinyalleri erken gama, yaklaşık 300 ms sonra yaydığı sinyaller ise geç gama sinyalleri olarak adlandırılır.

Erken gama sinyalleri beynin duyumsama ve algılama, geç gama sinyalleri ise beynin bilişsel süreçlerine yönelik işlevselliğini gösterir. Bazı deney sonuçları ise gama sinyallerinin dikkat ile olan ilişkisini ortaya koymuştur. Buna göre beyin, dış uyarıcılardan gelecek etkileşimi bir beklenti olarak değerlendirerek insanın dikkate dayalı bir davranış modeli oluşturmasını sağlar. Beynin harici bir uyarıcı ile uyarılması durumunda yaydığı gama sinyallerine göre duyumsama, algılama ve bilişsel işlevselliği ile dikkate dayalı çalışma şekli, eğitim amaçlı olarak kullanılmakta olan simülatör parametrelerinin insan faktöründeki etkisi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Bu durum bize Ruhsal Zekâ ile ilgili olarak ileriye sürülen beyinde 40 Hertzlik salınımların insan şuuruna tekabül edip etmediği gibi bir sonuca ulaştırması açısından ilginç deneyimler sunar.

Zohar ve Ian Marshall’ın öne sürdüğü beyindeki 40 Hertz lik salınımların bir kuantum tüneli gibi hücreler üzerinde oluşan titreşimlerin insan şuurunu ortaya çıkarması yaklaşımı 40 Hertzlik beyin sinyalleri ile beynin bütün nöronlarının senkronize ve aynı anda harekete geçmesi ile kanıtlanabilir bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

Memeli canlılarda 40 Hertz frekans değerinin dıştan uyarma ile beynin bilişsel aktivitesini artırdığı 1980 li yıllardan bu yana bilinmektedir.

Transgenik fareler üzerinde yapılan araştırmalarda ise 7 gün boyunca verilen 40 Hertz değerindeki ışığın beyinde Alzheimer hastalığına neden olan beta amiloid plaklarını %60 oranında azalttığı ortaya konulmuştur. Araştırmacılar Alzheimer hastalığında beta amiloid plaklarının hipokampüs ve işitsel kortekste yaptığı hasarın 40 Hertz tedavisi ile giderilebildiğine yönelik çalışmalarına devam etmektedirler. Cognito Therapeutics adlı firma ise Alzheimer hastaları için 2018 yılında GammaSense adlı bir görsel ve işitsel uyarı yapılacak bir cihazı imal etti.  [1] Yine 2019 yılında Dr Tsai'nin MIT grubu, başka bir cihaz üzerinde iki küçük denemeye başlayarak 40 Hz'de yanıp sönen LED'lerle aydınlatılan beyaz bir ekran ve 40 Hz'lik bir "uğultu" sesi yayan bir ses çubuğu tasarımladı.