İNSAN BEYNİNİN ASTROLOJİK TANIMI VE GRUMBACHER RENK TEKERLEĞİ

S. Vedat Karaarslan Arkeolog- Y. Mühendis

İnsanın yaşamında olduğu gibi ışığa duyarlı ve dayalı canlıların bedensel zihni aynı zamanda madde ile etkileşimi olarak da bütün kozmosun enerjisini toplayan objeler olarak galakside gezegenler, yıldızlar ve diğer unsurlar olarak yerlerini alarak mükemmel bir ahenk içinde dönerler.

Beynin astrolojik tanımı Nedd Hermann'ın tanımladığı serebral korteks üzerindeki 4 ana bölümden esinlenerek yapılır.

Buna göre beynin sağ ve sol yarım küre loblarının ilişkili olduğu boyutlar Dr. Orstein yaklaşımına göre  ZAMAN ve UZAY olarak tanımlanır.

Bu durum aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Vücudun sol tarafının beynin maneviyet ile ilişkili sağ tarafı tarafından kontrol ediliyor olması, aynı zamanda analitik düşünüş tarzını ortaya koyan beynin sol lobunun da vücudun sağ tarafını kontrol ettiği tıbben ispatlanmış bir durumdur. 

Psikolog Jung'a göre beynin bu bölünüş şekli insanda kişiliğin Düşünce/Yapmak ve Görmek/ Hissetmek fonksiyonları olarak iki şekilde zuhur eder. 

Çapraz beyin-vücut (beden) ilişkisi bu tanımlara göre aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi oluşur.

 

 

Bu şekilde (solda) bize düşünce melekesinin yüksek olduğu bir insanın neden hissetme gücünün az olduğu hakkında iyi bir fikir vermektedir. Sağdaki şekilde ise insan gözünün algılamaya yönelik renk kodlarını beynin hangi bölgesinin aktif olduğuna dair beyin renk algılama bölgeleri gösterilmektedir.

Daha çok sanatçıların kullandığı 12 renk tekerleği ' the Grumbacher Color'  tekerleği renk koduna göre ise beyin loblarının 3 mavi element (mantık, akıl) , 3 kırmızı (ihtiras ve azim)  3 yer rengi (kahverengi ve sarı)  ve 3 yeşil renk (duygu, his) tonları yukarıda (sağda) gösterilmektedir.

Böylece 12 renk ile 4 elementi belirledik.

Astrolojideki 3 Hava, 3 Ateş, 3 Su ve 3 Toprak işareti bu şekilde elde edilir.

Bunların toplamı 12 sinyal eder.

Astrolojideki 12 burç buradan gelir. 

Bir sonraki aşamada ise Düşünce ve Görme (Thinking/Seeing) dışarıya yönelen enerji olarak Outward/Expanding olarak tanımlanır.

Aynı şekilde Hissetme ve Yapma (Feeling/Doing) içeriye yönelik enerji olarak Inward/Centering yönelen enerji olarak tanımlanır.

Bunların hepsine birden insan beyninin astrolojik bağlantısını gösteren 'gezegen enerjisi' (planetery energies) denilir. 

ARKEOTEKNO