NEXT LEVEL, GELECEK AŞAMA YA DA İSTİKBÂL-İ MERHALE

Hukuki bir terim olarak ‘kararı verilen bir hükmün karşılığı olarak bedelini tahsil etmek ya da almak’ anlamına gelen  ‘ahzu kabz’ kelimesini düşünürken, bu kelime ile ilişkili ‘ahzüita’ ya da eş anlamlısı olan ‘aksata’ kelimesinin 'alışveriş' anlamına geldiğini ancak  ‘bedel’ kelimesi yerine neden öz Türkçe 'değer' kelimesinin kullanılmadığını, ‘almak’ fiilinin ise ‘el’ ile olan anlam ve gramer ilişkisinin ‘elma’ ya kadar uzanan ‘alışveriş’ kelimesi gibi belki onlarca üretilmiş Türkçe kelime bulunmasından anlayabiliriz.

'Alışveriş’ kelimesinde olduğu gibi Türkçe bir kelime olan ‘birgü’ ‘vermek’ kelimesinden üretilme ‘vergi’ kelimesinin karşılığı olarak resim, görüntü anlamına da gelen ‘rüsum’ kelimesini kullanmamız, en ücra köşelerde dahi tarihsellik ve geçmişi anlamlandırmak için 'since 1930' gibi yazılı tabelaların kullanılması gibi bugünlerde antik çağların 'agora' sı olan ve ‘AVM’ olarak nitelendirilen ‘alışveriş merkezleri’ nin özel adlarını Türkçe ‘gelecek aşama’ anlamına gelen İngilizce 'on the level' deyince 'dürüst, adil' anlamına da gelen 'next' ile birleştirilmiş ‘next level’ gibi adlara itiraz edilmesi gerekmez mi?

Bu tip özel adlandırmalarda: Türkçe 'gelecek aşama' karşılığı konulmayarak neden ‘next level’ yerine ‘İstikbâl-i Merhale’ ya da 'İstikbâl-i Kademe' olarak adlandırılmadığını boş bir düşünce olarak ileriye sürülen 'Türkçe ile düşünülemez (!)' diyenlerin sorgulaması gerekmez mi?

Ülkelerin dillerini koruma oranlarını gösteren yüzdeler, dünya ülkeleri için yukarıdaki haritada  gösterilmektedir.

ARKEOTEKNO