ET FİYATLARININ ARTMASI, HİTİTLER VE YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda denilince bilgisayar oyunlarının multimedya video üretimi işlemlerinin yapıldığı yüksek başarımlı bilgisayar stüdyolarının akla geldiği gibi bunun yanında koyun ihracatçısı bir ülke olduğunun akla gelmesi Türkiye’nin yüzölçümünün bu ülke ile kıyaslandığında gayet anlaşılmaz bir durum ortaya çıkar.

Yeni Zelanda dediğimiz ülke Türkiye’nin neredeyse beşte biri (1/5) , büyüklüğünde bir ülke, yani Yeni Zelanda’nın topraklarının 5 katı olan Türkiye’nin topraklarında hayvan sayılarındaki karşılaştırma gayet düşündürücü bir husus olarak göze çarpıyor.

Hal böyle iken çözülemeyen bir konu olarak ortada duran Türkiye’deki et fiyatlarındaki artış düşünülünce ülkenin boşu boşuna bekleyen otlaklarının, meralarının ya da verimli topraklarının da 5 milyon insan nüfusuna sahip Yeni Zelanda’nın en az 5 katının olması sonucuna ulaşılabilir..

Yeni Zelanda’da 10 milyon büyükbaş hayvan ve 26 milyona yakın küçükbaş hayvan sayısına karşın 85 milyon insan nüfusu bulunan Türkiye’nin büyükbaş hayvan sayısının yaklaşık 18 milyon, küçükbaş hayvan sayısının ise 58 milyon olmasının orantısızlığının toprağın büyüklüğü ile bir ilgisinin olmadığı, konunun sistematik bir yapı ile hayvancılık sektörünün yönlendirilmesi, yönetilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili olduğu anlaşılıyor.

Günümüzden tam 3623 yıl önce Hitit Devletinde et ve bal fiyatlarının bugün ile kıyaslanması ve belirlenmesi ile ilgili yazı günümüz et fiyatları ile karşılaştırılarak değerlendirilmek üzere aşağıdaki yazıda sunulmaktadır.

https://www.arkeotekno.com/pg_358_hitit-ekonomisi-koyun-ve-bal-fiyatlari 

ARKEOTEKNO