TÜRKİYE'NİN ALTIN YATAKLARI

S. Vedat Karaarslan

Arkeolog / Elektronik Müh. (MSc.) 

M.Ö. 3000 yıllarında kurulduğu tahmin edilen Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesi tarihi itibarıyla ticaret yolları üzerinde yer alması nedeniyle ve madenleri ile ün yapması dolayısıyla birçok savaşa neden olmuş ve farklı kültür ve egemenliklere sahip topluluklar tarafından yönetilmiştir. 

 

Antik çağ topluluklarından (Khaldi) bu yana bölge Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1058 yılında çeşitli Türk Boyları tarafından yönetilmiş ve 1691 yılında kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanmış, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ise Osmanlı Hazinesi'nin 1/6 sı kadar karşılığı Gümüşhane'den karşılanmış ve Gümüşhane adına sikke bastırılmıştır. 

Kurtuluş Savaşı sırasında da Mustafa Kemal Paşa'nın ilk Maliye Bakanı Gümüşhaneli Hasan Fehmi Bey (Ataç) olmuştur.

Maden zenginliği antik çağlara kadar uzanan Gümüşhane Bölgesinde günümüzde 25 e yakın şirket maden arama ruhsatı almış... (2014)

Sadece MASTRA köyünde 1 milyon ton maden cevheri olduğu biliniyor...

Buradaki cevherin kalitesi 1 tonluk cevherden 12 gram altın olarak belirlenmiş...

Türkiye'deki 600 ton altın rezervinin beşte biri (1/5) Gümüşhane'nin bu köyü ve çevresinde olup buna karşılık gelen rakam 120 ton olarak bulunur. (https://www.aksam.com.tr/ekonomi/turkiyenin-altin-rezervinin-5te-1i-gumushanede/haber-184279)

Altının gramı ortalama 233 TL den 233 x 120.000.000 gram = 27.960.000.000 TL =4.660.000.000  $ eder...

Gümüşhane Bölgesinde 25 e yakın şirket maden arama ruhsatı almasına rağmen bugüne kadar rezervler mevcut yasaların yeterli olmamasından dolayı ekonomik değerlerinin çok altında işletilmektedir.

Bunun için özellikle yasal düzenlemelerin yapılması önerilmelidir.

Türkiye'de toplam altın rezervinin 6500 ton, işletilebilir rezervin ise 600 ton olduğu U.S.G.S. MCS tarafından 2006 yılında açıklanmıştı.

Torul ilçesine bağlı halen çoğunun ekonomikliği tartışılan ancak bir teşvik ile daha ekonomik hale getirilebilecek  işletilmesi mümkün olabilecek çeşitli maden üretilen ocaklar ise :

Köstere Madeni (Ziganaya yakın Kalkanlı Köyünün 2 Km batısında)

Istala Madeni (Torul'un 15 Km kuzeyinde Soğanlı Deresi üzerinde)

Eskiköy Madeni (Torul'dan 25 Km Zigana'ya doğru)

Karadağ Madeni (Altıntaş köyüne yakın Zigana üzerinde)

Gümüştuğ (Avilyana) Antimonit Madeni (Torul Gümüştuğ (Avliyana) köyünün 1 Km batısında

Haviyana Madeni (Torul Güvemli köyünde)

Mezra Madeni (Mezra Köyü)

Midi Çinko Madeni

KÜRTÜN BÖLGESİ MADEN OCAKLARI

Belen Tepe Cevher Bölgesi

Kuru Madeni (Japon Heyetleri yüksek kaliteli Bakır tespit ettiler.)

Dere Madeni (Soğuksu Deresi üzerinde)

Körükalan obası

Melek cevher bölgesi

Düzköy cevherleri

MUHTEMEL ALTIN OLUŞUM BÖLGELERİ

Arzular (Eski adı Sobran) altın bölgesi : MTA nın 1998 yılında yaptığı tespitlere göre altın rezervi var.

Kaletaş Altın Bölgesi: Gümüşhane'nin kuzeyinde bulunan Kaletaş Köyünde MTA nın yaptığı araştırmalara göre ton başına 3-10 gram altın, metali cevherin ise 5 ton civarında olduğu tespit edilmiş.

Olucak Altın Bölgesi: İmera (Olucak Köyü) 50.000 ton metalik cevhere ve ton başına 0.5 gram altın rezervi

ÖZET 

ALTIN (Au) Mescitli-Mastra Yatağı Tenör : 12 gr/ton Au, 8 gr/ton Ag Rezerv : 1.000.000 ton toplam rezerv (12 ton metal Au, 8 ton metal Ag).

Olucak Au Sahası Tenör :1.43 gr/ton Au Rezerv :14.425 ton görünür+muhtemel rezerv.

Kale-Kaletaş Au Sahası Tenör : 3.3 gr/ton Au Rezerv :750.000 ton görünür+muhtemel rezerv.

Kırkpavli Au Sahası Tenör : 1.36 gr/ton Au Rezerv :934.000 ton toplam rezerv.

Merkez- Sobran-Arzular Au sahası Tenör : 0.89 gr/ton Rezerv : 2.326.830 ton görünür+muhtemel rezerv.

Altın aramada 'çevre koşullarının' dikkate alınması kaydıyla Türkiye'nin altın ve gümüş yatakları haritası aşağıda .... (Not: Bu yazıda bahsedilen altın rezervlerinin aranmasında teknolojik olarak arama yöntemlerinin çevresel koşullarının çok iyi alınmasına yönelik yapılan bütün çalışmaları desteklemekte ve teşvik etmektedir.)

Kaynak Maden Tetkik Arama