KORONA HARFLERİNİN SEMBOLİZMİ

Daha düne kadar adına önce ‘korona’ daha sonra ‘COVID’ sonra da ‘COVID-19’ denilerek sanki başka bir hastalıkmış gibi bugünlerde endişe verici varyant olarak alfa, beta, delta, gamma ve şimdi de akciğerlere nüfuz etmeden üst solunum rahatsızlığı olarak lanse edilen adeta küçük korona olarak omega harfinin küçüğü olan omikron olarak adlandırılan ve en sonunda da delta ve omikron genlerini içeren deltacron varyantı ortaya çıktı.

Salgının yayılması ile bu gidişle harflerini Fenike alfabesinden alan iki tanesi birleşik harfli olan 24 harfli Yunan alfabesinde harf kalmayacak, diğer ülkelerin alfabelerindeki harflere sıra gelecek gibi görünüyor. Bir zamanlar 80 li yıllarda Türkiye'de nostaljik ses amfilikatörlerinin en ünlüsü Omikron markası altında piyasada satılırdı. 

Omikron TA 1100 STEREO amfi Receıver - Onkyo Receiver Amfiler alışverişte  ilk adres sahibinden.com'da - 923953261

Endişe verici varyant olarak bilinen ana varyantların ortaya çıkmasını sağlayan (!) ülkeler olarak İngiltere alfa, Güney Afrika beta, Brezilya gamma ve Hindistan’da ise delta virüslerinin ortaya çıkmalarına neden olmuştu. İzlenmesi gereken varyantlar olarak ise Epsilon (2 varyant), Zeta, Eta, Teta, Iota, Kappa ve Lambda harfleri ile tanımlandı. [1]

Omicron nedir? NU varyantına neden Omicron adı verildi? İşte detaylar |  Sağlık Haberleri

Şimdilerde omikron olarak üst solunum rahatsızlığı olarak bilinen ancak aslında üst solunum rahatsızlığı olduğu bilinmesine rağmen adına ‘gizli omicron’ denilen BA.2 alt varyantının hızla yayılması ile salgının ilk günlerinden itibaren ‘ a..a... o da mı yakalandı’ diyerek hayreti mucip bir şekilde ‘sanki herkes bu salgından nasibini alacakmış’ gibi beyhude bir düşünce ile aslında tıbbi çaresizlikten kaynaklanan başlangıç günlerinde yurt dışı TV lerde gördüğümüz hastane koridorlarında hatta tuvaletlerinde can veren binlerce insan karşısında insanları hayrete gark eden koronanın ya da COVID-19 denilen hastalığın Lancet bilimsel dergisinde yayımlanan bir yazıya göre bu hastalığın erkekler arasında ölüme daha fazla sebebiyet vermesine karşın Hindistan’ın başını çektiği ülkelerde olduğu gibi ters bir durumun ortaya çıkarak kadınların ölüme daha yatkın olduğu tespit edilmiştir.

Pozitif ayrımcılık – Kıvılcım Turanlı (Feminist Bellek) – Sendika.Org

Demek ki sosyal alanda pozitif ayrımcılık yaparak kadınlara daha fazla ayrımcılık yapalım gibi ulvi bir düşüncenin karşısında delta varyantının ortaya çıktığı Hindistan’daki gibi kadınların daha çok koronaya yakalanıyor olması, pozitif olma anlamında sembolizme daha uygun olduğu görülüyor. Kadınların salgına karşı pozitif olmalarına neden olan husus, kadınların daha yoksul olmaları ve daha çok insana bakmalarına bağlanırken buna karşın bilim insanları, kadınların bağışıklık sistemlerinin erkeklere nazaran daha güçlü olması nedeniyle COVID’e yakalanma risk yüzdelerinin daha düşük olduğunu belirtiyorlar. [2]

Salgına karşı pozitif olmak ne kadar olumsuz ise salgını önlemek maksadıyla yoğun maske kullanımının ortaya çıkardığı beyinsel oksijen noksanlığının insanları ruhsal yönden negatif ruhsallığa götürmekte olduğu gayet açık bir konudur. Sonuçta negatif ruhsallığın olumsuzluğu ruhsal olarak pozitif düşünceye sahip olamama gibi bir sonuç ile ortaya çıkıyorsa da salgına karşı negatif olmak salgının engellenmesi için olumlu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.   

In a battery, how does the negative terminal know that a positive terminal  exists? - Quora

Bir akümülatörde, eskiden müsbet kutup olarak adlandırılan (+) kutbun aslında pozitif, menfi olarak adlandırılan (-) kutbun aslında negatif olarak tanımlandığı tarihin hiç olmadığı bir döneminde görülmeyen bir şekilde bir kavram kargaşası içinde ‘pozitif’ olmanın salgın nedeniyle aşağılanır olması, pozitif kelimesinin etimolojisi olarak anlamı bir şeyin karşısında duruş sergilemek olsa da salgına karşı pozitif olmak mağduriyetin ölçüsü, negatif olmak ise aslında bir elektrik akımında ters yönde giden negatif yüklü elektronların oluşturduğu elektrik akımının daha önemli olduğunu gösterdiği anlamdaki gibi mağruriyetin ölçüsü olarak kullanılır. Bu da doğaldır, çünkü otomobil akülerinde negatif kutup aracın şasisine bağlandığı için aracın şasisidir. Bundan dolayı otomobillerde akülerin negatif ucu  otomobilin öznesi ya da bizzatihi kendisidir diyebiliriz. 

Bunun tam tersi olarak bir fotoğraftaki çekilmesi gerekli olan esas nesnelerin ön plana alındığı kısımları ortaya çıkaracak pozitif kompozisyonun aksine resimdeki boşlukları oluşturan negatif kompozisyonun arasındaki ilişki resmin kalitesini belirliyor olsa da toplumsal hayatta kişiler arasındaki ilşkilerin hep pozitif olması istenirken geç Latin dilinde bir kelime olan ‘koymak, yerleştirmek’ anlamındaki ‘pono’ ekinden üretilmiş ‘positivus’ kelimesinden ortaya çıkan niçinlerle uğraşmayan ancak nasıllarla uğraşan bir yöntem olarak bilinen ‘pozitivizm’ (olguculuk) kelimesine dayalı tanımlama felsefede ilk kez Saint Simon tarafından kullanılmış August Comte tarafından gözleme dayanan düşünce tarzını benimseyen bir akım olarak geliştirilmişti.

Research Methods: Positivism v.s. Postpositivism | Methods of enquiry -  RePrac | Research in Practice

Şimdi korona hastalığının harflendirilmesinde ana mesele ‘alfa, beta, delta, gamma’ gibi harflerin beyin sinyallerini temsil ediyor olması nedeniyle ‘yaşamın canlılığı’ ile olan ilgisine karşın neden bir beyin frekans değeri ile simgelendirilen ‘theta’ harfinin ana varyant olarak değil de izlenmesi gereken varyantlar içine sokulmuş olduğunu anlamakta yatıyor.  

Demek ki bütün mesele bu salgının virüsleri ve alt varyantlarının hangi harf ile tanımlanacak olmasının da hastalığın seyri bakımından önemi bu harflerin temsil ettiği parapsikoloji ile ilişkin olmaları ancak theta olarak bilinen harfin ana varyantlarda kullanılmamasının haklı nedenleri vardır.

İki Vektör Arasındaki Açı Konu Anlatımı ve Testleri

Şimdilerde en kolay hazırcı bir şekilde ‘google’ bilgisayarlarında ‘algoritmik’ olarak hesaplanan üçgenin açıları, dairenin kiriş açıları gibi geometrik büyüklükleri bir çırpıda çözülüverdiği ancak sadece günümüz sınavlarında kalan öğrenci rüyalarına giren ‘theta’ yani ‘...teta açısını bulunuz’ şeklinde biten sorular ile öğrencilere adeta kâbus yaşatan (θ) harfi, mitolojide ve parapsikolojik metinlerde ölümü simgelemesi, harfin karakteri ile ilgili bir husustur.   

Yunan alfabesinin dokuzuncu harfi olan ‘theta’ (θ), fi (φ) ya da pi (π) kadar olmasa da trigonometrinin en önemli harfi olmuştu. Yaşamı simgeleyen delta (Δ),  ve epsilon (ε) çok küçük değerlerin gösterilmesi için kullanılırken epsilon, (e) olarak bilinen exponansiyel harfin üzerindeki sıfır (0) değeri, (e) değerini (1) değerine eşitleyerek bir tam sayıya ulaşmak problemi çözen kişi için mutluluğun neredeyse en büyüğü sayılırdı. Bu durum bütün denklemleri (i) harfine (irrasyonel) dayalı olarak komplex sayı curcunasından çıkarması nedeniyle çok önemli olarak görülürken geriye kalan iota, kapa, lamda, miu harfleri ‘cebir’ adını değiştirerek ‘aritmetik’ olarak kullanmakta olduğumuz diferansiyel denklemlerde daha fazla kullanılır.

Dosya:Theta uc lc with variant.svg - Vikipedi

Rus Kiril alfabesinde ‘fita’ olarak kullanılan Fenike dilinde ‘tekerlek’ olarak bilinen ve Yunancaya geçen Theta ya da teta olarak bilinen harf, antik çağlarda θάνατος (thanatos, "ölüm") için bir kısaltma olarak kullanılmıştı. Roma mitolojisinde 'mors' olarak bilinen 'thanatos' Yunan mitolojisinde ölümün vücut bulmuş halini simgelerdi. Atinalılar bir ölüm fermanını yargılamak üzere kullandıkları antik Mısır'da da bulunan  Ostracon adı verilen çanak çömlek parçaları üzerine theta harfini çizerlerdi. Yunan alfabesindeki 9. sıradaki Θ harfi antik Mısır'da Ennead'ın karşılığı olan Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Isis, Osiris, Nephthys ve Set gibi 9 panteona karşılık gelirdi. Thetanın 'thanatos' özelliği bilindiğinden Geç Roma İmparatorluk sikkeleri üzerine theta’nın yerine ΔΕ veya ΕΔ (delta ve epsilon, yani 4 ve 5) yazılarak Yunan alfabesinde 9. sırasındaki Θ harfi görmezden gelinirdi. Θ harfi, aynı zamanda ‘aşai rabbani’ olarak bilinen Hz. İsa’nın ‘son akşam’ yemeğini de temsil eden ve yatay çizgisi ile içinde yatan bir ölümlüyü temsil ederdi. Tıpta ise protez olarak ‘suni takılan parça’ adı olarak aslında vücutta bir cansız varlığı simgeleyen ve ‘prosthesis’ olarak özellikle arkeolojide Dipylon Ressamı olarak bilinen ressamın Attika vazoları üzerindeki cenaze sahneleri theta harfini sembolize ederdi.

Theta Healing Nedir? -

Beyinde 4-8 Khz olarak salınım olarak gösteren ‘theta’ frekansları derin bir gevşeme halini gösterir. Bu frekansların insanda tekabül ettiği davranış hafif uyuşukluk ya da hafif uyku halidir. Bu durum ‘öznelerin’ kaybolduğu an olarak bilinir ki bu durumun ‘bio-feedback’ ve ‘meditasyon’ halinde de oluştuğu bilinmektedir. Bu frekanslarla bilinçaltının temizlendiği bir terapi yöntemi olarak günümüzde bilimsel olarak uygulanmakta olan ‘theta healing’ yöntemi ile elde edilen faydanın, antik çağlardan bu yana kentin en yüksek tepelerinde kurulan antik akropollara gelen insanların yüksek tepelerde soludukları ‘oksijen’ gereksinimi nedeniyle kurulmuş olduğu anlaşılıyor.  

Bütün bu gerekçeler bize kullanılan harflerin tekabül ettikleri sembolizmin iyi bilinmesi gerektiğini bu harf-sembolizm ilişkisini çok iyi bilenlerin salgının başladığı günden bu yana kullanılan harflerin seçiminde özen göstermiş olduklarını ve Theta (Θ) harfinin de parapsikolojik gerekçeler nedeniyle her önüne gelenin kullanabileceği bir harf olmadığını gösteriyor.

ARKEOTEKNO

NOT: Atina'da, oy veren halk çanak çömlek parçasına bir kişinin adını yazar ya da kazırdı. Eldeki karar, toplumun belirli bir üyesini sürgün etmek olduğunda, Atinalılar kişinin adını çanak çömlek parçasına yazarak oylarını kullanırlardı; oylar sayılır ve kişinin aleyhine çıkarsa kişi şehirden on yıl süreyle sürgün edilirdi. Böylece suçlular için 'dışlanma' terimi ortaya çıkmıştı.

[1] https://tr.euronews.com/2021/06/30/alfa-beta-delta-gamma-koronavirus-varyantlar-neler-hangi-varyant-ne-kadar-etkili  

[2] https://tr.euronews.com/2020/04/27/koronavirus-covid-19-kadinlar-daha-dayanikli-peki-erkekler-neden-daha-kolay-oluyor

[3] https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/omicronun-ba2-alt-varyantinda-2-semptoma-dikkat-1918681