GÜMÜŞHANE Mİ? GEMÜSHANE Mİ?

Avrupa'nın ortasında bir ülke olan Lüksemburgca, Fransızca ve İngilizcenin konuşulduğu Lüksemburg'da Türkçe bilmeyen bir tabela yazıcısının bir plaka yazarken başında durulmazsa Doğu Karadeniz bölgesinin kadim şehri GÜMÜŞHANE'nin adı yanlış olarak GEMüSHANE olarak yazılır ve buna rastlanıldığında 'bu nasıl olur' diye sorulur?

Sonra da satıcının ifadesiyle yazdıran veya sipariş verenin 'böyle yazın demedim ki' dediğini ve plakanın satın alınmadığını anlarız.

Plakayı yazan için de 'eğer bu hatayı bilerek yapmadı ise' ki iyi niyetli olduğunu düşünebiliriz.

Latincedeki büyük harflerin üzerinde 'nokta' olmaz ilkesi ile 'S' harfinde de çengel de atmayarak Almancada 'sch' gibi üç harf ile zorlukla oluşturulabilen bizim 'ş' harfimizin yazılmadığı 'M' harfinden önce yazılan 'E' harfi yazılması ile ancak Gümüşhane ilinin 29 olan trafik plaka numarasının doğru yazıldığı bu plakaya rağmen bu hatalı plakayı bir anı olarak ya da birisi satın alır ümidiyle diğer yazılı tabelalar arasında teşhir etmeye başlandığı anlaşılır.

İnsanın Lüksemburglu plaka imalatcısı ve satıcısının da plakadaki bu yazım yanlışlığını hâlâ biliyor olmasının ilginçliğini düşünesi ve bunu herkese doğrusunun Gümüşhane olduğunu anlatıyor olması geliyor ama bunun Türkiye'mizin önemli bir ili olan Gümüşhane'nin ününün bu yanlış yazılan bir plaka ile de olsa Avrupa'nın ortasındaki Lüksemburg'a kadar adının yayılmış olmasından ve plakanın çok kalabalık bir caddede halen teşhir ediliyor olmasından memnuniyet duyulması gerektiğini anlıyoruz.

Buna felsefede hatadan sonuna dek faydalanarak onu sürecin verimli bir parçası haline getirme denilir. Bu durum bir olumsuzluk da olsa GEMüSHANE olarak yanlış yazılan adın GÜMÜŞHANE olarak doğruya giden bir aşaması olarak görülebilir ve hatadan yola çıkarak olgunlaşma olarak adlandırılır.  

Bu tabelayı yazdırdıktan sonra almayan kişinin bilmeyerek de olsa Gümüşhane ilinin adının plakayı görenler ile satıcı arasında halen güzel bir tartışma ortamı oluşturarak konuşulmasını sağlıyor olmasına karşın bir de Gümüşhaneli bir kişinin Avrupa'nın ortasında bu yanlış yazılı plakaya rastladığında neler düşündüğünü artık siz tasavvur edin.

ARKEOTEKNO