İSKİT/SAKA ARKEOLOJİSİ-6

S. Vedat Karaarslan 

İskitler hakkında ilk kayıt Homeros tarafından tutulmuştur. Herodot'un Tarihi'nde ise yaşamları, savaş kabiliyetleri, diğer toplumlarla ilişkileri, gelenek görenekleri gibi hususlar açık bir şekilde ifade edilmiştir.

Herodot' tan önce Homeros İlyada 'da Zeus'un Troya'ya bakarken sütle beslenen Hippemogolar'ın ülkesini gördüğünü yazar. Hippemolgo eski Yunanca'da atları sağan kişiler anlamına gelir ki R. Flaceliere bunları İskitler olarak tanımlar. Herodot Tarihi' nde ise İskitlerin Asya'dan geldikleri ve Massagetlerin onları yurtlarından atmaları ile batıya yöneldikleri belirtilir. Bu kaynağa göre özellikle Klio, Euterpe, Thalia ve Melpomene bölümlerinde İskitler'den bahsedilir.

Herodot (m.ö. 485-425) sadece tarih alanında değil aynı zamanda coğrafya alanında da bir harita çizdiği (m.ö.450)  bilinmektedir. (R.A Butlin:1993,10). Bu harita, günümüz coğrafyasına nispeten benzemekle birlikte coğrafyanın tarih ile örülü bir şekilde çizilmesi önemini ortaya koyar. Enlem ve boylam tanımlarının da bu harita ile başlamış olduğu bilinmektedir.

Scythians olarak bilinen İskitler, Karadeniz' in kuzeyindeki bugünkü Ukrayna ülke içindeki coğrafyada yer almışlardır. Doğuya doğru uzanan alanda Sauromates (Sarmatlar), Issedones, Arimaspians, Hyperboreans ve güneye doğru inen yönde ise Massagetes' ler bulunmaktaydı. Asya' da ise Bactra, Persia, Babil, Asur, Medes'ler bulunmaktayken Avrupa' da ise Thracians, Celts gibi topluluklar gösterilmektedir.

 

ARKEOTEKNO