HERODOT TARİHİNE GÖRE İSKİTLER

 

S. Vedat Karaarslan  

Pers Kralı Dareios, Skyth' lar üzerine yürümek istiyor ancak etrafı İskitlerin fakir ve ilkel topluluk olmaları ileriye sürülerek O'nu vazgeçirmeye çalışıyorlardı ki, sefere çıkıldı. Trakya' yı takip ederek İskit ülkesine girmek isteyen İstanbul Boğazı'na ilk köprü, Pers kralı I. Dareios'un İskit seferi sırasında Samoslu mimar Mandroklees tarafından m.ö.512 yılında inşa edildi.

Gemilerin birbirlerine demir kıskaçlarla çengellenmesiyle oluşturulan köprü, tarihte ilk defa m.ö. 512 yılında iki kıtanın birbirine bağlanması olarak gerçekleşmişti. 

 

Dareios, İskitleri sürekli batı yönüne doğru kovalarken İskitler, bu kovalama sırasında İranlıları kaçış alanlarında bulunan Sauromat gibi ulusların alanlarına yönlendirerek onları yanıltıyordu. Dareois, Skyth Kralı İdanthyrsos' a bir mektup yazarak neden kaçtığını kendisini güçlü görüyorsa savaşmasını gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine İdanthyrsos,

'bizim ne kentimiz , ne de dikili bir ağacımız var ki yıkılsın veya ortada kaybolması için kaygı duyalım, ancak bizim mezarlarımız var, onlara bir saldırın da görün bakalım, savaş nasıl oluyormuş'

diye cevabi bir mektup gönderdi. Dareios tarafından İstros Köprüsünü, 60 gün süreyle korumakla görevlendirilen İonyalılar'a İskitler, kendileri ile bir alıp vereceklerini olmadıklarını hemen denizde bekleyen gemilerine binerek buradan ayrılmalarını söylediklerinde İonyalılar' da onların sözünü tutarak buradan ayrıldılar. Ancak Skyth' ların kendilerine söyledikleri İstros Irmağı (Tuna Nehri) üzerindeki köprünün kendi taraflarını yıkmaları gerektiği konusunu göstermelik bir hareket yaparak ayrıldılar,  Skyth' lar da buna kanarak daha önce köprüyü geçmiş olan Perslerin peşlerine düştüler.

 

Şimdi buradan anladığımız İonyalılar,  Skyth ve Perslerin  ayrı ayrı uluslar olduğu ve birbirlerine bir çeşit güvensizlik içinde olduklarıdır.

İşte bu esnada köprünün yıkılmış olduğunu gören İran ordusu içindeki güçlü sesli bir Mısırlı'nın İonyalılara seslenmesi ile köprünün eksik kalan kısmı komutan Miletos' lu Histiaios tarafından kurularak Perslerin karşı kıyıya geçmeleri sağlanmıştı. Skyth' lar Persleri aradılar ancak ulaşamadılar böylece Pers ordusu kurtulmuş oldu. 

 

Skyth' lar işte bu yüzden İonyalıları dünyanın güvenilmez adamları sayarlar, köle olan İonyalıların ise kaçıp kurtulmayı en az düşünen en iyi uşakların bunlardan çıktıklarını söyleyerek  İonyalılara hakaret ederlerdi. İşte Dareios'un ordusu geriye dönmeye başladı ve Trakya üzerinden Sestos' a (Eceabat) geldi ve burada Hellepontos' da (Çanakkale) görevli Megabazos adında Persli bir komutanın yardımıyla Küçük Asya tarafına geçebilmişti.

 

ARKEOTEKNO 

 

Kaynak: Herodot Tarihi