İSKİT/SAKA ARKEOLOJİSİ -7

KAFKASLARDA İSKİTLERİN KÖKENLERİ

İskitler Anadolu'ya Kafkaslar üzerinden m.ö. 680 li yıllarda Frigya devletini yıkan Kimmerlerin ardından girmişler...Kimmer Kırımlı demektir... Bütün kral adları Türkçe olan İskitler, yazılı kaynaklara göre ilk kolonizasyon hareketlerinin başladığı m.ö. 8.yüzyıldan m.ö. 2. yüzyıla kadar yaklaşık 600 yılı aşkın bir sürede varlıklarını doğuda Çin'den batıda Tuna nehrine kadar varlıklarını sürdürmüşler ve bu dönem içinde 'Atlı Kavimler' veya 'Okçu Millet' olarak bilinmişler... Herodot'a göre Teber (ay balta) kullanmayı çok iyi bilirlerdi....Öyle ki günümüzde İngilizce'de 'scythe' kelimesi tırpan anlamına gelir... Dünkü basında Atatürk Üniversitesi kaynaklı bir araştırmada ortaya çıkarılan (Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/karsin-5-bin-yillik-turkleri-407…) Türklerin Anadolu'da ki 5000 yıllık geçmişine dayalı Kafkas kökenli arkeolojik araştırmalarda 1900 lü yıllara kadar kökenleri belli olan ancak bu tarihten sonra kimlik ve aidiyatları tüm dünyada nedense tartışılmaya açılan ve 1 yıl önce kaleme aldığımız aşağıdaki makalede olduğu gibi İskit kökenlerinin de araştırılarak delilleri ile birlikte çok iyi ortaya konulması gerekir.