TÜRK TARİHİNDE DENİZ MUHAREBELERİNİN ÖNEMİ VE ÇAKA BEY

Büyük Selçuklu Devleti ile Doğu Roma arasında yapılan Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Anadolu’da büyük bir otorite boşluğunu ortaya çıkmıştı. Bu otorite boşluğu Anadolu’da kurulan Türk beylikleri ile doldurulmaktaydı.

Nitekim bu beylikler arasında bulunan Danişmend Gazi’nin amcası Hasan Bey’in oğlu Turasan Bey’in emrinde genç bir delikanlı göze çarpmaktaydı.

Doğu Roma İmparatoru [1] III. Nikoforos Botaneiates, Gürcü kralı IV. Bagrat’ın kızı ve aynı zamanda önceki İmparator I. Mihail ile de evlilik yapmış olan Maria Bagratoni ile evlenmişti. III. Nikoforos Maria Bagratoni’nin İmparator IV. Mihail’den olan oğlu Konstantin Dukas’ın imparatorluk üzerinde varis olamayacağını bu nedenle Dukas ailesine tasfiye etmeye çalışması sarayda bulunan yöneticileri tedirgin ediyordu.

Turasan Bey’in gözüne giren delikanlı Çaka Bey ya da Doğu Romalıların adlandırmasıyla Tzakhas, İzmir’i ele geçirmişti. Bunu haber alan Doğu Romalı komutan Kabalika Alexander, 1078 yılında İzmir’de yapılan savaşta Çaka Bey’i esir alır ve onu bir zafer nişanesi olarak İstanbul’daki Doğu Roma İmparatoru III. Nikoforos Botaneiates’e gönderir.