GÖBEKLİTEPE İLE İLGİLİ YANLIŞ ALGILAR VE MAYA KUKULKAN PİRAMİDİ

S. Vedat Karaarslan

Arkeolog- Y. Mühendis

Antik Maya'da kutsal kuş olması nedeni ile öldürülmesi yasak olan ve günümüzde Guatemala bayrağında da bulunan quetzalcoatl kuşu 900-1300 Hertz frekanslarda cıvıldama sesine sahiptir.

Kuş Tüylü Yılan olarak da bilinen kuşun Maya dilindeki diğer adları Gucumatz ya da Kukulkan' dır. Kuş, Mayaların ruhunu temsil ederdi...

David Lubman tarafından yapılan bir araştırmada kuşun sesi ile Mayalar zamanında yapılmış olan Kukulkan Piramidi'nin önünde bir el çırpması ile oluşan sesin aynı olduğu tespit edilmişti. Piramidin basamaklarının genişliği ile yüksekliği quetzalcoatl kuşunun sesinin piramidin en üst noktasına kadar ulaşmasını sağlıyordu.

Böylece piramidin en üst noktasına kurulu bir tapınağın içinde bu ses ile transa geçen Maya rahipleri, aynı zamanda tapınaktan sesleri ile de piramidin alt kısımlarında bekleyen müridlerini etkileyebiliyor ve seslerininin piramidin bulunduğu ovaya spritüel bir şekilde yayılmasını gerçekleştirebiliyorlardı. 

Kukulkan Piramidi'nin en üst noktasına tekabül eden tapınak aşağıdan sayıldığında 9 piramit basamağından sonra gelen 10. alana yapılmıştı... Bunun nedeni Maya' ların kutsal inancında bir destenin sonu olan 10 sayısının bitişi ve tekrar başlangıcı temsil etmesi inancına dayanır.

Piramidin en üst noktasındaki tapınak ruhsal enerjinin sonlandığı bir alan olarak rahiplerin dış dünya ile piramit önünde bekleyen insanların oluşturdukları seslerin quetzalcoatl kuşunun frekanslarına benzer titreşimlerinin sonlandığı ve fiziksel dünya ile temasının kesildiği bir alan olarak kullanılırdı. Maya inanışına göre tapınağa giren rahipler, fiziksel dünyadan kopuk bir şekilde kozmolojik etkileşim ile yüklendikleri bu tapınaktan çıktıklarında Maya halkına spritüel mesajlarını iletiyorlardı.

Tapınağın bir diğer işlevi de, kukulkan yılanının ekinoks başlangıçlarını bildiren ve tapınaktan aşağıya doğru  vücudu gök cisimlerinin şeklini alarak süzülen bir quetzalcoatl kuşu gibi oluşan gölge tasvirleri ile ilkbaharın başlangıcını bildiren mesajlara göre inşa edilmesidir.

Buna göre önce 21 Mart'tan itibaren, ışık (güneş) yılan kukulkan'ın dünyaya inişi 6 ikiz kenar üçgen oluşumu ile ilkbaharın başlamakta olduğunu, 7 ikiz kenar üçgen ile ilk baharın başladığını ve en son olarak da 8 ikiz kenar üçgen-gölge ile de Mayaların kutsal temsilcisi Venüs gezegeninin yörüngesi oluşur.

Diğer bir görüş ise kukulkan yılanının piramidin tepe noktasından gölge olarak aşağıya inişinin sembolize edilmesinin (yukarıda sağdaki resim) Güneşin zenit (göğün en üst noktasında olduğu) konumda iken Ülker Takımyıldızı ile aynı hizaya gelmiş olduğuna işaret olarak algılanır.

Gerek bütün gezegenlerin tersine bir dönüş yönü olan 8 şeklinde bir yörünge çizen Venüs olsun gerekse 21 Mart' tan 20 Mayıs'a kadar geçen süre içindeki 60 günde oluşan Ülker Takımyıldızı-Güneş-Zenit ilişkisi olsun m.s. 830 yılında inşa edilmiş olan Kukulkan Piramidi üzerindeki tüylü yılanın hareketleri yeniden doğuşun simgesi olarak Paleolitik Çağ'dan bu yana insanoğlunun mağara duvarlarına çizdiği tasvirler olarak ortaya çıkmıştı.

SAINT JOHN THE EVANGELIST KİLİSESİ                    GÖBEKLİTEPE D YAPISI 31. DİKİLİTAŞ

Bana göre Göbeklitepe'deki D yapısının 31 numaralı dikilitaşının ön yüzeyindeki yılanların akrepler ile birlikte tasvir edilmesi bazı yabancı araştırmacılarca ifade edildiği üzere New Ferry'deki Saint John the Evangelist Kilisesi'ndeki yılan figürleri ile ilişkili değil mitolojik astrolojide öngörülen akrep burcunun kovaladığı ancak uzayda saldırı hazırlığında olan bir avcı insan görüntüsünde olan Orion' un Ülker takımyıldızı içindeki (The Pleiades) olarak bilinen Sterope, Merope, Electra, Maia, Taygete, Celaeno ve Alycyone adlı yedi kız kardeş yıldızı da kovaladığını ancak onları yakalayamadan süper novaya dönüşmesini tasvir eder. Çünkü arkeolojideki bütün yılan mitosları yılanın derisini değiştirmesi ile ilişkili yeniden doğumu simgeler ki burada da 'süper nova' da yok oluş ve başlangıcı simgelemesi açısından arkeolojik bir betimleme olarak görülmelidir.

Kukulkan Piramidi'ndeki ekinoksun 6 Nisan'da sekiz ikiz-kenar üçgen figürü ile tüylü yılan görsellerinin Güneş' ten alınan ışıklar ile piramidin basamaklarının aşağısına doğru ilerlemesi ise Venüs ilişkili olarak Sabah Yıldızı olarak görülmesi, Göbeklitepe'deki 31 numaralı taştaki yılan tasvirlerine benzer işlevsellik sunar.

Göbeklitepe D yapısının m.ö. 9400, Kukulkan Piramidi'nin ise m.s.830 yılında yapılmış olmasına rağmen bütün bu mitolojik devamlılık ve benzerlik en eski yazılı metin olan Gılgameş Destanı'ndan bildiğimiz Sümer Şuruppaklı Utnapiştim tarafından Gılgameş'e verilen ölümsüzlük formülü olan  'ölüm iksirini çalan yılan' mitleri ile benzerlik gösteriyor.

ARKEOTEKNO