ARKEOLOJİ ŞURASI ANKARA'DA TOPLANIYOR

Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15-17 Haziran

günlerinde Ankara’da 1. Arkeoloji Şûrası düzenleyecek.

Gaziantep'te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, 15-17  Haziran günlerinde Ankara'da "1. Arkeoloji Şûrası" düzenleyecek. - Olay  Medya

İlk kez düzenlenecek şurada Bilim ve Araştırma, Arkeometri, Dijital Arkeoloji, Eğitim,

Sanat, Turizm ve Tanıtım, Kültür Ekonomisi, Kültür Politikaları, Kurum ve Yasalar,

Kültürel Miras ve Müzecilik başlıklarında çalışma yapan 11 komisyon,

hazırladıkları raporları tartışacak.

Kaynak: https://turkarkeolojienstitusu.org/i-milli-arkeoloji-surasi/

ARKEOTEKNO