GÖBEKLİTEPE'NİN KOZMİK BAĞLANTISI VAR MI?

S. Vedat Karaarslan

Arkeolog- Y. Mühendis

Göbeklitepe için tartışılmakta olan T dikilitaşları ile yıldızlar arasındaki kozmik bağlantılar için şimdilik gündemde 3 adet öneri vardır.

Bunlardan:

Birincisi : A. Collins tarafından Göbeklitepe'nin inşa edildiği dönemde kutupyıldızının görünmediği buna karşın bu dönemdeki şamanların daha çok Sirius ve Orion yıldızlarını değil Arapça bir sözcük olan ve kuyruk anlamına gelen  Deneb (alpha cygni) yıldızını gözlemlediklerinin ileriye sürülmesi

İkincisi: Magli’ye göre Büyük Köpek (Kelbülekber) takımyıldızının en parlak yıldız olan Sirius (Akyıldız) yıldızına,

Üçüncüsü : Robert Schoch’a göre Boğa veya Orion (Avcı burcu) takımyıldızlarına göre dikili taşların sıralanmış olduğu

ileriye sürülür.

Birinci önerinin açıklanmasına gelince...

Yaz aylarında gökyüzünde bir üçgen şeklinde hemen her yerden çıplak göz ile görülebilen Deneb, Vega ve Altair yıldızları 'yaz üçgeni' olarak adlandırılır. Yaz aylarında gözün kapatılıp açılması ile ilk görülen üçgen oluşturan bu yıldızlar dünyanın yerçekimi etkisi (geoit) nedeniyle hemen görünür. Bu üçgenin bir köşesinde bulunan gökyüzündeki en parlak yıldızlardan olan Deneb yıldızı Güneş'in 20 katı ağırlığında çapı ise 200 kat daha uzundur.

Öneri kısaca Göbeklitepe' de bulunan T dikilitaşları ile Stonehenge ve Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinde ve dünyanın diğer megalitlerinde olduğu gibi bu yapılar ile gök cisimleri arasında var olduğu düşünülen senkronizasyon ile ilgilidir.

Bu konuda Rodney Hale adlı mühendisin yapmış olduğu araştırmaya göre toplam 5 adet A-E arasında kodlanan T şekilli yapılardan birinci açı kuzeybatı, ikinci açı güneydoğu yönünde olmak üzere; 

A tapınağının 312-132 Derece, B tapınağının 337-157 Derece, C tapınağının 345-165 Derece, D tapınağının 353-173 Derece ve son olarak E tapınağının 350-170 Derecelik açılarla gökyüzünü gördükleri tespit edilmiştir.

Göbeklitepe'ye coğrafik olarak yakın olan Neolitik Çağ yerleşim yerleri olan Nevali Çöri, Çayönü ve Hallan Çemi gibi yerleşimler dikkate alındığında Göbeklitepe'nin de inşaa yıllarında yapıların konumunun güneye değil gökyüzünün daha karanlık olan Kuzey yönüne doğru yönelinmiş olabileceğini öne süren Hale, buradan hareketle ilgili çağda kuzey yönünde Cygnus takımyıldızının bir üyesi olan ve Samanyolu'nun en parlak yıldızlarından olan Deneb yıldızına ulaşır.

Astronomik bilgilere göre m.ö. 9500 de Kutup Yıldızı olmadığı (?) (veya çıplak göz ile görülemediği için) için Göbeklitepe'nin T yapılı dikilitaşları gökyüzündeki yıldızlar ile senkronize edilmesi için o çağda gökyüzünün en parlak yıldızı olan DENEB yıldızına yönelik açılar ile yeryüzünde kurulmuş olup buna göre yukarıda verdiğimiz açıların Kuzey yönündeki değerleri alınarak:

353 derece ile D yapısının inşaası  m.ö. 9400  

350 derece ile E yapısının inşaası m.ö. 9290

345 derece ile C yapısının inşaası m.ö.  8980

337 derece ile B yapısının inşaası m.ö.  8245

yapılmış olduğu bulunur...

Devam edecek.... 

ARKEOTEKNO 

Kaynaklar:

[1] http:// www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli.htm