ARKEOLOJİK IN SITU VE MÜZELERDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ

S. Vedat Karaarslan

Tek yönlü bilgi akışının gerçekleştiği statik müze modelinden etkileşimli müze modeline geçiş ziyaretçilere, merak, seçim, işbirliği, yaratıcılık ve keşif gibi kavramlar ile animasyon olarak yeniden sunulabilir.(Beale,2011) Direkt ya da dolaylı olarak çevremizdeki fiziksel dünyanın bilgisayarlar tarafından oluşturulan içerikler ile "ses ve grafik ile zenginleştirilerek” gerçek hayat objeleri ile birleştirilip bir ekrandan veya sanal gözlük kullanılma yöntemi olan artırılmış gerçeklik (AR, Augmented Reality) ile süreçsel ve algı arkeolojisine yönelik uygulamalar yapılabilir. (Clark&Binford,1982) Uygulanan bu yöntemler ile arkeolojik buluntu görüntülerinin kablosuz erişim ve GPS gibi küresel konumlama uyduları kullanılarak gerçek zamanlı olarak müze ya da ören yeri ziyaretçilerine izlenmek üzere sunulabilir. Bildiride, artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kazı alanlarındaki buluntular ve müze gibi yerlerde kullanılabilmesine yönelik bir iletişim ağ altyapısı ve modeli tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Artırılmış Gerçeklik, Arkeoloji Kazı Alanı, Sanal Müze, Archeoguide.

Bildiri metnine ulaşmak için ; 

https://www.academia.edu/37351634/ARKEOLOJ%C4%B0K_IN_SITU_ALANLAR_VE_M%C3%9CZELERDE_ARTIRILMI%C5%9E_GER%C3%87EKL%C4%B0K_TEKNOLOJ%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N_KULLANIMINA_Y%C3%96NEL%C4%B0K_B%C4%B0R_MODEL_%C3%96NER%C4%B0S%C4%B0_A_PROPOSAL_FOR_ESTABLISHING_AUGMENTED_REALITY_SYSTEMS_IN_MUSEUM_AND_IN_SITU_ARCHAEOLOGICAL_FIELDS

 

KAYNAK : http://usmos.metu.edu.tr/system/files/usmos2017_kitap.pdf

YEDİNCİ ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI
21-23 Kasım 2017 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara
BİLDİRİ KİTABI (Sahife 410) 

 

ARKEOTEKNO